Bursa İnegöl'de Gezilecek Yerler

Caferpaşa Kervansarayı (Beylik Hanı)

Günümüzde Beylik hanı olarak bilinen yapının eski adı Caferpaşa Kervansarayı’dır. 1721 yılında Caferpaşa tarafından yaptırılmıştır. Tarihi Han 2013 yılı Kurban Bayramı'nda, 20.10.2013 tarihinde tamamen yanmış yok olmuştur.

Atatürk Anıtı ve Heykel

Atatürk'ün büyük hatırasının yegane sembolü olan heykel Türkiye'nin 4. en büyük anıtı durumundadır. Kurtuluş savaşı halk motifleri ve Cumhuriyet'in moden dünyasını gösteren motifler ile tamamlanan Atatürk anıtı, milli bayramların kutlandığı alan olmakla birlikte çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Anıt 2009 yılında yenilenmiştir.

İshak Paşa Külliyesi

İnegöl Çarşısı içerisinde yer alan İshak Paşa Camisi, medrese ve türbesi ile birlikte bir yapı topluluğu oluşturmuştur. XV.yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneklerinden biri olup, İshak Paşa’nın 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre, külliyede ayrıca imaret, zaviye, han ve ahır da bulunuyordu.

İnegöl Alışveriş Merkezi

Dünyadaki alışveriş trendinin etkileyici bir mimari örneği olarak inşa edilen İnegöl AVM; açık alışveriş merkezi konsepti, sokakları ve marka karması ile Marmara Bölgesi’nin en iddialı AVM yapıların biri.

Bayhoca (Baykoca) Türbesi

Osman Bey’in kardeşi Savcı Bey’in oğludur. İnegöl’ün alınması için yapılan ilk savaşta şehit olmuştur. Mezarı Hamzabey Köyünde bulunan Mehmet Bey camiinin yanından geçen yolun kenarındadır. Üzerinde bir türbe bulunmamaktadır. 2012 yılında İnegöl Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

Oylat Mağarası

Oylat Mağarası İnegöl’ün 17 km. güneydoğusunda bulunan Hilmiye Köyü’nün 1 km. güneyinde, Oylat Kanyonunun sona erdiği noktada yer alır. Birbirine bağlı iki kattan oluşan mağaranın toplam uzunluğu 665 metredir. Oylat kanyonu ve çevresi vahşi bir güzelliğe sahiptir. Mağaranın iç son derece güzel sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları, damlataş havuzu ve örtü damlataşları ile kaplıdır.

Oylat Kaplıcaları

Bursa iline bağlı İnegöl ilçesinin güneyindedir. İnegöl şehir merkezine 27 km. uzaklıktadır. Oylat deresinin suladığı vadi aynı zamanda serinliği ve yumuşaklığı sayesinde dinlendirici bir yapıya sahiptir. Uludağ dan gelen kar suları ve diğer kaynaklarla beslenen bu dere ormanın içinde seyrine doyum olamayan, alabalıklara yataklık eden bir şelale oluşturmuştur.

Mesire Yerleri

Oylat : İnegöl'e 27 km. Uzaklıkta yer alan Oylat Kaplıcaları ve Orman İçi Dinlenme yerinin günlük kullanım kapasitesi 1000 kişi/gün'dür. Cerrah Köyü : İnegöl'ün 5 km. Batısında yer alan Cerrah Köyü doğal güzellikleryle ilgi çekmektedir.

Kent Müzesi

İnegöl Belediyesi tarafından 10 ocak 2009 tarihinde açılan İnegöl Kent Müzesi, İnegöl’ün merkezinde İshakpaşa Külliyesi’nin hemen yanında çınarlar altındadır.Kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak amacıyla açılmıştır.

Özdilek Alışveriş Merkezi

Bursa Ankara Yolu üzerinde, Yenişehir kavşağı, İnegöl Otogarı karşısında bulunan İnegöl Özdilek Alışveriş Merkezi hem İnegöl ve çevresindeki yerleşim birimleri için hem de seyahat edenler için keyifli alışveriş ve dinlenme merkezidir.

Botanik Park

Mobilya sanayinde konuşlandırılan Botanik Park; içerisinde; 85 türde dikilen otsu ve odunsu bitkileri, süs havuzu, kafeteryası, kameriyeleri, kum havuzu, çocuk oyun grupları ve dinlenme grupları ile hıdrellez şenlikleri başta olmak üzere halkımızın yeni çekim alanı oldu.

Kuğulu Park

Kent içerisinde bulunan Kuğulu Park bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi kapsamlı bir şekilde elden geçirilerek güzelleştirildi.

Kültür Park

İnegöl Belediyesi tarafından 300.000(m2) alana projelendirilip,1998’ yılında temeli atılmıştır. İçerisinde; 14 değişik türde 2400 adet ağaç, Lunapark, Fuar merkezi,Suni Göl, amfitiyatro, çocuk trafik eğitim pisti, spor alanı, restoran ve çay bahçelerini barındırmaktadır.

İshak Paşa Türbesi

İshak Paşa, Sultan II.Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli bir devlet adamı idi. 1451’de Anadolu beylerbeyliği’ne getirilmiş, İstanbul’un fethine katılmış, Fatih Sultan Mehmet döneminde üç kez Başvezir olmuştur.

Küçük Oylat Mağarası

Yatay olarak gelişmiş, kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Oylat Mağarasının 300 metre güneyinde, kanyonun sağ üst yamacında, Devrent Tepe’nin güneyinde yer alır. Mağaraya kanyonun içinden veya kaplıca tarafından gidilebilir. Vadiden tırmanış ise son derece zordur. Kanyon tabanından yaklaşık 150 metre yukarıda bulunan mağara jeomorfolojik bakımdan oylat Mağarası ile aynı özellikleri gösterir.

İshak Paşa Camisi

İshak Paşa Camisi 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre; 1468-1469 yıllarından önce tamamlanmıştır. Bugün caminin kuzey cephesindeki kapı üzerinde bulunan kitabe, Sultan II.Abdülhamit (1876-1909) tarafından 1877’de tamir edildiğini göstermektedir.

Kasım Efendi Camisi

Kasım Efendi Camisi’nin içerisindeki bir levhadan 1521 yılında yapıldığı ve 1955 yılında da yenilendiği öğrenilmektedir. Caminin banisi hazirede mezarı olan İdrisoğlu Şeyh İlyas’ın oğlu Antakyalı Kasım Efendi’dir.

Mehmet Bey Camii (Hamzabey Köyü)

Caminin kitabesi bulunmamakla birlikte 16. yüzyılın başlarında Hançerli Fatma Sultan’ın eşi Hüdavendigar Sancak Beyi Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Zaman içinde onarım gören caminin minaresi orijinalliğini korumaktadır.

Hançerli Fatma Sultan Camii (Kurşunlu Kasabası)

Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet’in kızı Hançerli Fatma Sultan tarafından 15. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 1960 yılında kapsamlı bir onarım görmüştür.

Cuma Camii (Beyazıt Han Camii)

İshakpaşa Medresesi ile bitişik vaziyettedir. 1398-1402 yılları arasında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre caminin orijinali dikdörtgen planlı olup, kiremit çatılı ve kurşun kaplı bir kubbesi bulunmaktaydı. Beyazıt tarafından yaptırılan cami sonradan tamamen yıkılmış olup, yerine 2. Abdülhamit döneminde 10,5x10,5 m.

Tac’ün-Nisa Sultan Hatun Türbesi

Türbe, İshakpaşa camiinin güneybatısında yer alır. Kitabesi yoktur. Daha önceleri türbenin çevresinde tarihi bir mezarlık vardı. İshakpaşa’nın kabri de bu mezarlıkta bulunmaktaydı. 1937 yılında yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında mezarlık buradan kaldırılırken, İshakpaşa’nın mezarı da türbenin içine alındı.mezarın baş ve ayak uçlarında bulunan her iki taşın üzerinde birer kitabe bulunur.

Turgutalp Türbesi

Turgutalp Osmangazi’nin komutanlarından olup, İnegöl’ü fethetmiştir. İnegöl ve civarı kendisine tımar olarak verilmiştir. Hayatını bugünkü adı Turgutalp olan Genci köyünde geçirmiştir. Mezarı da burada bulunmaktadır. Türbe köye 500 metre uzaklıkta olup, 1986 yılında betonarme olarak yapılmıştır.

Samsa Çavuş Türbesi

Osmangazi’nin çağdaşıdır. Aşiretiyle birlikte İnegöl civarında yaşadığı, savaşlara katıldığı ve Çavuşköy’e yerleşerek, burada öldüğü sanılmaktadır. Mezarının yeri bilinmemekte olup, 1999 yılında anısını yaşatmak için köyün girişine Osmanlı mimari özelliklerini yansıtan anıtsal bir türbe yapılmıştır.

Sungurpaşa Türbesi

Osmanlı komutanlarından olun Sungurpaşa’ye, gösterdiği yararlılıklar neticesinde önceleri Koçi Köyü olarak bilinen yer tımar olarak verilmiştir. Sonradan köyün adı Sungurpaşa Köyü olarak değiştirilmiştir. Köyde kendi adına cami ve hamam yaptırmıştır. Türbesi taştan yapılmış olup, bir penceresi vardır.

Akbıyık Sultan Türbesi

II. Murat ve Fatih döneminde yaşamış din büyüklerinden biridir. Asıl adı Ahmet Şemsettin’dir. Tekke Köyü çevresi 1437 yılında Vakıf olarak kendisine verilmiştir. Tekke Köyünün dışında Bursa ve çevresinde de imarethaneler yaptırmıştır. İstanbul’un fethine manevi önder olarak katılmış ve 1455 yılında ölmüştür. Mezarının Tekke Köyünde olduğu söylenmektedir.

1 2