Endiçi Kalesi

Aşutka köyü arazisindedir. İlk çağdan günümüze ulaşan yerleşim alanıdır

Paylaşım

Yorumlar