Kayseri Bünyan'da Gezilecek Yerler

Sultan Hanı

Bünyan ilçesi Sultanhanı Köyü’nde 1236 yılında 1. Aleaddin Keykubad tarafından yaptırılan ve 3.900 metrekarelik alanı kaplayan han, masif duvarlar ve çeşitli takviye kuleleriyle dıştan bir kaleyi andırmaktadır.

Karatay Kervansarayı

Kayseri-Malatya yolu üzerindedir. Kayseri’ye 65 km. mesafede Bünyan İlçemize bağlı Karadayı köyündedir. Eski ulu yol üzerinde bulunan bu han bazı değişikliklerle Sultan Hanı’na benzer. Han’a güney tarafında, iri saç örgülü beden kulelerinin bulunduğu

Sultanhanı Kervansaray

Sivas yolu üzerinde, ilimize 47 km. uzaklıktadır. Bu muhteşem eser sağlam takviye kuleleri ile dıştan bir kaleyi andırmaktadır. Selçuklu Sultanı 1.Alaaddin Keykubat zamanında (1232-1236) yapılan bu muazzam binanın kitabesi yoktur. Giriş kapısından iki yanda revakları ve ortasında mescidi bulunan bir avluya girilir. Arabalık ve ahır hizmetini gören doğudaki revak derinliği hanın dış duvarlarına kadar uzanır.

Ulu Camii

İlçe merkezinde yüksek bir yere inşa edilen camii Tac-ı Kızıl oğlu Emir Zahireddin Mahmut tarafından mimar Kaluyan’a 1333 yılında yaptırılmıştır. Minaresi sonradan ilave edilmiştir. Kalın kesme taştan duvarları ve portali ile önemli bir yapıdır.

Daniş Ali Bey Cami

Büyükbürüngüz köyündeki camii, çeşmesi ile kare planlı sağlam bir yapıdır. Kitabesinden XVl. Yüzyıl da yapıldığı anlaşılmaktadır.

Alaüddevle Camii

Büyükbürüngüz köyünde bulunan mescidin iyi okunmayan kitabesinden XV. Yüzyılda Aziz ve Emir Mahmut isimli kişiler tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.