Malatya Battalgazi'de Gezilecek Yerler

Ulu Cami

Kentin doğusunda Battal Gazi ilçesinde yer alan yapı, 1224 yılında, Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat zamanında yapılmış olup, mimarı Mansur bin Yakup’tur. Plan ve yapımında kullanılan malzeme bakımından İran’daki Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki anıtsal bir örneği olan caminin yazıtı, bugün şehir müzesinde bulunmaktadır. Eyvanlı cami planlarının Anadolu’daki tek örneğidir.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

Battalgazi ilçesinde bulunan kervansaray, 1632 yılında Sultan IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Revaklı bir avlu, kapalı bölüm ve iki dikdörtgen mekândan oluşmaktadır. Girişin üzerinde, merdivenlerle çıkılan mescit yer almaktadır.

Kırkgöz Köprüsü

Battalgazi ilçesindedir.

Sıddı Zeynep Kümbeti

Battalgazi ilçesinde bulunan Sıddı Zeynep Kümbeti, sekizgen bir plana sahiptir. Üzeri piramit bir çatı ile örtülüdür.

Edir ve Bedir

Adin ile Bedir olması gerektiği rivayet edilmektedir. Halk yanlış telefuz ediyor olabilir. Bu isimler Battalgazi cenkleri’nde geçer. Adin kız, Bedir erkektir.

Emir Ömer Mescidi

Eski Malatya kalesinin kuzey cephesinde,doğu sur kapısı girişinde , İçerisinde Emir Ömer bey yatırı olan küçük bir mescittir.

Hıslı Baba

Meydanbaşı mahallesi,Gazi ilköğretim okulu bahçesindedir.Türbesi yıkılmış,mezar yeri durmaktadır. Mezar onarımı 2005 yılında yapılmıştır.

Hötüm Dede

Halfetih minaresinin hemen yanındadır, bu türbede Nezir gazi isminde bir mezar vardır. Battalgazi’nin soyundan geldiği rivayet edilir. Mevcut yapı sonradan düzenlenmiştir.

Kale Surları

Roma imparatoru Trajanus MS.98-117 Malatya’nın ilk surlarını yaptırmıştır.Trajanus’un yaptırdığı surların önemi ,şehrin gelişmesiyle birlikte Diocletianus MS.284-305 zamanında daha da artmıştır.

Kanlı Kümbet

Temel kısmında zindan denilen odada bulunması gereken mezar olması gereken yerde mezar kısmının boş olduğunu görmekteyiz. Meydanbaşı camisinin güneyinde yer almaktadır.dört ayak köşe duvarların,tuğla revakla birbirine bağlantılı, kare planlı yapılmış ve yine üzerine Selçuklu mimarisi tarzında kubbe ile örtülmüştür.

Kırk Kardeşler Mezarlığı

Battalgazi döneminde ,bu bölgede yapılan bir savaşta şehit düşen ,Battalgazi’nin kırk yakın arkadaşının mezarlarıdır.Mezar taşları karışmış, bir çoğu ise tahrip edilmiş,sağlam kalanlardan bir kısmı ise Malatya müzesine götürülmüştür.

Mir Ömer Mescidi

Karahan mahallesinde,Şireli sokakta ,evler arasında küçük bir yatırdır.Aslı bilinmemekle birlikte alim bir kişi olduğu rivayet edilir. Karahan meydanından Toptaşı mahallesine giden yolun gün doğusunda basit bir kulübede basit bir mezar.

Namazgah

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından projelendirilerek 2008 yılında ihaleye çıkarıldı. Restorasyon 2009 yılında tamamladı.

Nefise Hatun Kümbeti

Kanlı kümbet’in hemen güneyinde ,aynı yol güzergahındadır.Yapı şekli kanlı kümbet şeklinde ise de, yapı malzemesi değişiktir.Kubbe kısmı pandantifli, türbenin diğer kısımlarında düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Poyraz Konağı

Yapım yılı 1890 yılı olduğu tahmin edilmekte. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yörenin en güzel yapısı olarak belirlenmiş yapının bir çok özelliği o dönemde yapılan binalarla mukayese edildiğinde kullanım ve yaşam standardı yüksek bir yapı özelliği ihtiva etmektedir.